مشارکت در تامین و نوسازی تجهیزات پزشکی و توانبخشی


پیش از پرداخت از خاموش بودن فیلتر شکن خود مطمئن شوید.

جمع آوری شده

42,442,889 تومان
حامیان

96 نفر
زمان اتمام

1403/04/05--07:44
پرداخت آنلاین
ریال