مشارکت در تامین و نوسازی تجهیزات پزشکی و توانبخشی


پیش از پرداخت از خاموش بودن فیلتر شکن خود مطمئن شوید.

جمع آوری شده

630,000 تومان
حامیان

6 نفر
زمان اتمام

1402/09/15--13:28
پرداخت آنلاین
ریال