حضور آقای محمد انصاری و سرکار خانم آزاده سلگی

حضور محمد انصاری بازيكن تیم پرسپولیس به همراه آزاده سلگی قهرمان کیک بوکسینگ بانوان جهان مربی تیم کبدی و قهرمان تکواندو کشور در آسایشگاه بچه های آسمان
تصاویر آقای محمد انصاری
محمد انصاری-بازیکن پرسپولیس
محمد انصاری-بازیکن پرسپولیس

تصاویر سرکار خانم آزاده سلگی
سرکار خانم آزاده سلگی قهرمان کیت بوکسینگ بانوان جهان مربی تیم کبدی و قهرمان تکواندو کشور
سرکار خانم آزاده سلگی قهرمان کیت بوکسینگ بانوان جهان مربی تیم کبدی و قهرمان تکواندو کشور

پیام بگذارید