تو مهربانی کن، یک شهر مهربان می شود

پدرم می گفت:
محبتت را به برگ ها سنجاق مزن
که باد با خود می بَرد...
محبتت را به آب جویی بریز
که با ریشه ها عجین شود...
ریشه ها هرگز اسیر باد نیستند...
مادر میگفت:
پروانه ی محبتت را
محبتت را به خانه ی دلی بنشان
که خیال بیرون شدن ندارد...
و یاد معلمم بخیر...
هر وقت به آخر خط میرسیدم میگفت:
نقطه سر خط...

مهربان تر از خودت با دیگران باش
باید جهان را بهتر از آنچه تحویل گرفته‌ای،
تحویل بدهی،
خواه با فرزندی خوب،
یا باغچه‌ای سرسبز...

اگر فقط یک نفر با بودن تو ساده‌تر نفس کشید،
یعنی تو موفق شده ای ...


14 اسفند روز احسان و نیکوکاری گرامی باد🌸

پیام بگذارید