بازدید اعضای شورای شهر و معاون اجتماعی

بازدید اعضای شورای شهر و معاون اجتماعی فرمانداری استان البرز از توانخواهان موسسه خیریه بچه های آسمان – آسایشگاه آسمان 3

آقای خستو نائب رئیس شورای استان البرز و آقای مهندس موسوی معاون اجتماعی فرماندار با هیات همراه از توانخواهان تحت پوشش موسسه بچه های آسمان واقع در آسایشگاه آسمان 3 عیادت نمودند.

بازدید اعضای شورای شهر و معاون اجتماعی فرمانداری استان البرز از توانخواهان موسسه خیریه بچه های آسمان
آقای خستو  ضمن تقدیر و تشکر از مسئولین و خادمان موسسه از بخش ها و قسمت های مختلف توانبخشی و نگهداری آسایشگاه بر لزوم اسکان مددجویان در فضایی وسیع تر تاکید نمودند و خاطر نشان کردند که این شورا آمادگی دارد در این امر مساعدت و همکاری نمایند.
مهندس موسوی معاون اجتماعی فرمانداری استان البرز گفت: ضمن تاکید بر لزوم اسکان توانخواهان مرکز در فضایی وسیع تر، کار ارزشمند موسسه در حمایت از محروم ترین بندگان خدا در این موسسه قابل تقدیر بر شمرد.

برچسب ها:

پیام بگذارید