هفته ملی کودک گرامی باد

انجمن بین المللی کودکان سازمان ملل (یونیسف) در 66سال قبل، روز ۸ اکتبر را روز جهانی کودک نام گذاری کرد.


 


این روز، روزی برای یادبود کودکی و حمایت از حقوق کودکان گرامی داشته می‌شود و همه ساله کشور‌ها و سازمان‌های مختلف روز‌های متفاوتی را به عنوان روز کودک اعلام کرده اند.

امسال در ایران، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از ۱۳ تا ۱۹ مهر را بعنوان هفته ملی کودک نامگذاری نموده است.

در حال حاضر 100 کودک زیر چهارده سال معلول و بی سرپرست در موسسه خیریه بچه های آسمان تحت پوشش و حمایت خیرین و خادمین مرکز،  نگهداری می شوند.

کودکانی که بدور از هیاهوی شهر در آسایشگاهی کوچک زندگی می کنند. نشانی شان خیابان زندگی، کوچه عشق خانه ی فرشته های کوچک آسمانی ست.

منتظر قدوم تان هستیم.

پیام بگذارید