معرفی

موسسه خیریه بچه های آسمان" از سال 1378 و با شماره ثبت 15280 در راستای حمایت و نگهداری از افراد معلول بی سرپرست فعالیت می کند و شامل دو آسایشگاه نگهداری و توانبخشی کودکان معلول جسمی و ذهنی و یک آسایشگاه بیماران اعصاب و روان است. این موسسه تبلوری از عشق به هم نوع می باشد در قالب یک سازمان مردم نهاد با هدف ارزشمند نوع دوستی، از کودکان کم توان به صورت شبانه روزی نگهداری می کند و عمده هزینه های آن از طریق کمک های مردمی تامین می گردد. اکثر بچه هایی که در این موسسه نگهداری می شوند، به دلایل مختلف از داشتن خانواده محروم هستند اما هر یک با داشتن دنیایی متفاوت از هم، زیر سقفی مشترک به نام "بچه های آسمان" روز و شب را سپری می کنند.