شما نیکوکاران گرامی میتوانید درکنارکمک های نقدی، ما را در مسیر تامین دارو که یکی از مهم ترین نیازهای بچه ها می باشد حمایت نمایید.

قابل توجه شما نیکوکاران:
نیازهای دارویی هرآسایشگاه باتوجه به نیاز مددجویان عزیز متفاوت می باشد و هرکدام به صورت جداگانه دارای لیست اقلام دارویی مورد نیاز می باشند.