پیام به عزیزانت، شادی رو به قلب بچه های آسمان میاره

پیام مهرورزی آسمانی از طرف معلولین بچه های آسمان، سبک جدیدی برای رساندن پیام به عزیزانمان در روزهای غم و شادیست. در سفارش و ارسال استند به صورت دیجیتال از طریق «پیام مهرورزی آسمانی» راهی برای نزدیکی دل‌ها در این روزهاست. با این روش علاوه بر همدلی تو روزهای سخت در مسیر یاری رساندن و نگهداری از خیریه معلولین بچه های آسمان هم سهیم باشید

برای چه کسانی پیام مهرورزی بفرستیم؟

پیام تسلیت

امروزه خیرین موسسه خیریه نگهداری و توانبخشی معلولین بی سرپرست بچه های آسمان در استان‌های تهران و البرز با سفارش استند تسلیت و ارسال آن به مساجد و مراسم ترحیم، همدلی با عزیزانشان را به حس خوب کمک به همنوع پیوند زده‌اند. « پیام مهرورزی آسمانی» روشی است که ادامه این همدلی نوع‌دوستانه را بدون محدودیت زمان و مکان و به صورت آنلاین ممکن می‌کند.

پیام تبریک

امروزه خیرین موسسه خیریه نگهداری و توانبخشی معلولین بی سرپرست بچه های آسمان در روزهای شاد زندگی خود و عزیزانشان، با سفارش استند تبریک، جشن و شادمانی خود را به نیت ارتقاء سلامتی و توانبخشی کودکان معلول و بی سرپرست پیوند می‌زنند تا شادی‌شان دوچندان شود. « پیام مهرورزی آسمانی » راهی جدید است تا بتوانیم در هر لحظه و هر جایی به صورت آنلاین در لحظات شاد خود و عزیزانمان روحیه بخش بچه های آسمان باشیم.