پیام به عزیزانت، شادی رو به قلب بچه های آسمان میاره


پیام مهرورزی آسمانی از طرف معلولین بچه های آسمان ، سبک جدیدی برای رساندن پیام به عزیزانمان در روزهای غم و شادیست. در شرایطی که به دلیل فاصله‌گذاری اجتماعی امکان حضور در مراسم‌های مختلف برای رساندن پیام تسلیت و تبریک خود به عزیزانمان را نداریم، سفارش و ارسال استند به صورت دیجیتال از طریق « پیام مهرورزی آسمانی » راهی برای نزدیکی دل‌ها در این روزهاست. با این روش علاوه بر همدلی تو روزهای سخت در مسیر یاری رساندن و نگهداری از خیریه معلولین بچه های آسمان هم سهیم باشید

خیریه بچه های آسمان
پیام مهرورزی آسمانی - خیریه معلولین بچه های آسمان

برای چه کسانی پیام مهرورزی آسمانی بفرستیم ؟


>> برای ارسال پیام ماه محرم کلیک کنید <<

دراین روزهای سخت که امکان حضور درمراسم سوگواری ایام محرم وصفر مقدور نمی باشد، شما میتوانید باسفارش وارسال استند به صورت دیجیتال بانی سفره های نذری برای اهل بیت (ع) باشید. بااین روش علاوه بر عزاداری این ایام، تمامی نذورات شما درمسیر توانبخشی ونگهداری خیریه معلولین بچه های آسمان صرف خواهد شد..

>> برای ارسال پیام تسلیت مهرورزی آسمانی کلیک کنید <<

در سال های گذشته خیرین موسسه خیریه نگهداری و توانبخشی معلولین بی سرپرست بچه های آسمان در استان‌های تهران و البرز با سفارش استند تسلیت و ارسال آن به مساجد و مراسم ترحیم، همدلی با عزیزانشان را به حس خوب کمک به همنوع پیوند زده‌اند. حالا امروز با تغییر شیوه ی زندگی « پیام مهرورزی آسمانی» در روزهایی که باید فاصله‌گذاری اجتماعی را رعایت کنیم و حتی در آینده‌ای که سلامتی به جهانمان برگردد روشی است که ادامه این همدلی نوع‌دوستانه را بدون محدودیت زمان و مکان و به صورت آنلاین ممکن می‌کند.

>> برای ارسال پیام تبریک مهرورزی 1 آسمانی کلیک کنید <<

امروزه خیرین موسسه خیریه نگهداری و توانبخشی معلولین بی سرپرست بچه های آسمان در روزهای شاد زندگی خود و عزیزانشان، با سفارش استند تبریک، جشن و شادمانی خود را به نیت ارتقاء سلامتی و توانبخشی کودکان معلول و بی سرپرست پیوند می‌زنند تا شادی‌شان دوچندان شود. « پیام مهرورزی آسمانی » راهی جدید است تا بتوانیم در هر لحظه و هر جایی به صورت آنلاین در لحظات شاد خود و عزیزانمان روحیه بخش بچه های آسمان باشیم.

>> برای ارسال پیام تبریک مهرورزی 2 آسمانی کلیک کنید <<

امروزه خیرین موسسه خیریه نگهداری و توانبخشی معلولین بی سرپرست بچه های آسمان در روزهای شاد زندگی خود و عزیزانشان، با سفارش استند تبریک، جشن و شادمانی خود را به نیت ارتقاء سلامتی و توانبخشی کودکان معلول و بی سرپرست پیوند می‌زنند تا شادی‌شان دوچندان شود. « پیام مهرورزی آسمانی » راهی جدید است تا بتوانیم در هر لحظه و هر جایی به صورت آنلاین در لحظات شاد خود و عزیزانمان روحیه بخش بچه های آسمان باشیم.

>> برای ارسال پیام تبریک مهرورزی 3 آسمانی کلیک کنید <<

امروزه خیرین موسسه خیریه نگهداری و توانبخشی معلولین بی سرپرست بچه های آسمان در روزهای شاد زندگی خود و عزیزانشان، با سفارش استند تبریک، جشن و شادمانی خود را به نیت ارتقاء سلامتی و توانبخشی کودکان معلول و بی سرپرست پیوند می‌زنند تا شادی‌شان دوچندان شود. « پیام مهرورزی آسمانی » راهی جدید است تا بتوانیم در هر لحظه و هر جایی به صورت آنلاین در لحظات شاد خود و عزیزانمان روحیه بخش بچه های آسمان باشیم.