پرداخت آنلاین موسسه بچه های آسمان

با پرداخت آنلاین از طریق تمام کارت های عضو شتاب به موسسه خیریه بچه های آسمان، در مسیر تامین هزینه های نگهداری و توانبخشی و درمان افراد معلول بی سرپرست سهیم باشید.
پیش از پرداخت از خاموش بودن فیلتر شکن خود مطمئن شوید.

میزان کمک نقدی

شما می توانید با پرداخت حداقل 1000 تومان به معلولین بچه های آسمان کمک کنید
گزارش شفاف عملکرد

گزارش مبالغ پرداخت شده شما در پروفایل کاربری شما ثبت خواهد شد
پرداخت آنلاین
ریال
Alternate Text Alternate Text