سیستم احراز هویت دو مرحله ای
چگونه از سیستم احراز هویت دو مرحله ای استفاده کنیم ؟

این سیستم از رمز عبور استفاده نمیکند ، و برای ورود به سامانه در هر لحظه میتوانید از کد فعال سازی ارسال شده در همان لحظه که توسط سیستم پیامکی ارسال میشود وارد شوید

این سیستم در حال حاضر غیر فعال است