باشگاه نیکوکاران

سامانه یکپارچه مدیریت موسسه خیریه بچه های آسمان

از این پس ، میتوانید با ثبت نام در این باشگاه ، امور خیریه خود را لحظه به لحظه پیگیری کنید و از مراحل آن آگاه باشید. این باشگاه با امکانات و دسترسی خاص جهت شفاف سازی امور مالی خیریه و آخرین اخبار موسسه طراحی شده است .