سوالات متداول

برای آشنایی با موسسه بچه های آسمان باید بدانید این موسسه در بستر آسیب های اجتماعی در دو حوزه ی توانبخشی و نگهداری شبانه روزی و خدمات حمایتی، فعالیت می کند.

این موسسه در حوزه توانبخشی- مراقبتی، مسئولیت نگهداری شبانه روزی بیش از 400 مددجوی معلول بی سرپرست یا بدسرپرست را بر عهده دارد که در سه آسایشگاه پسران بالای 14 سال، دختران زیر 14 سال و بیماران اعصاب و روان در استان های تهران و البرز خدمات ارائه می کند. عمده هزینه های این موسسه با اتکا به مشارکت های مردمی و حمایت های انسان دوستانه نیکوکاران عزیز اداره می شود.